Dzięki współpracy z Gminą Wrocław Fundacja Garaż miała możliwość przeprowadzenia wyjątkowych warsztatów dla uczniów wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych. Jednym z głównych celów projektu było nabycie przez uczniów praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczących efektywnej komunikacji, a w szczególności przygotowywania prezentacji siebie oraz swojego projektu, w tym pitchów biznesowych. Dodatkowo nauczyciele – opiekunowie klas biorących udział w konkursie, otrzymali narzędzia, które będą pomagać w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych wśród uczniów.

Projekt składał się z dwóch części. Pierwsza to cykl warsztatów – dwa warsztaty po 4 godziny lekcyjne każdy. Drugi to finałowa gala w ramach której przedstawiciele klasy lub grupy rywalizowały z innymi zespołami w konkursie na najlepszą prezentację. W trakcie gali odbył się również panel dyskusyjny z przedstawicielami sektora publicznego oraz prywatnego, którzy odpowiadali na pytania uczestników gali dotyczące przedsiębiorczości i szans młodych ludzi na przyszłym rynku pracy.

  • Warsztaty odbyły się wedle następującego planu:
    • w pierwszej części warsztatów uczniowie zostali wprowadzeni do tematyki przemawiania publicznego, dowiedzieli się jak tworzyć efektywne prezentacje oraz ćwiczyli pierwsze wersje swoich prezentacji;
    • w drugiej części warsztatów uczniowie ćwiczyli swoje prezentacje oraz na bieżąco nanosili na nie poprawki, dodatkowo uczestnicy dowiedzieli się jak efektywnie wykorzystywać mowę ciała, modulację głosu i prezentacje multimedialne.
  • Pomiędzy pierwszą a drugą częścią warsztatów uczniowie mogli konsultować swoje prezentacje z prowadzącym poprzez komunikatory internetowe lub za pomocą poczty elektronicznej.
  • Zwieńczeniem projektu była gala, na której zespoły ze szkół biorących udział w projekcie stanęli do konkursu mów.

 

Finałowa gala odbyła się 9.12.2016 (w piątek) o godzinie 9:00 w auli Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych we Wrocławiu.

 

Więcej informacji także tutaj.

 

logo_wroclaw

 

 

Projekt był współfinansowany ze środków Gminy Wrocław (www.wroclaw.pl).
Projekt był realizowany w ramach Programu „Edukacja Przedsiębiorczości”.