Fundacja Garaż (zwana niżej fundacją) w swojej działalności zachowuje następujące zasady w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych:

1. Fundacja przetwarza tylko te dane osobowe, które musi przetwarzać w celu realizacji swojej działalności, tzn. dane kontaktowe osób współpracujących z fundacją, korzystających z projektów, programów i usług fundacji, korespondujących z fundacją oraz wchodzących w interakcję ze stroną WWW fundacji (w ograniczonym zakresie – patrz niżej).

2. Do danych osób wchodzących w interakcję ze stroną WWW fundacji należą dane sesji zapisywane w plikach cookie. Dane te są kasowane automatycznie po wygaśnięciu sesji. Fundacja nie wykorzystuje tych danych w inny sposób, jak do zapewnienia poprawnego działania strony WWW. Strona WWW fundacji nie jest profilowana.

3. Dane kontaktowe osób współpracujących z fundacją, korzystających z projektów, programów i usług fundacji, które są przetwarzane w fundacji, są zachowywane tylko do momentu, do którego jest to konieczne. Oznacza to, że po zakończeniu relacji z fundacją (np. po zakończeniu współpracy, zakończeniu projektu, itd.) i upłynięciu terminów wymaganych przez przepisy prawa (np. prawo pracy, przepisy podatkowe) oraz regulaminy serwisu Evenea, z którego fundacja korzysta przy rekrutacji na swoje wydarzenia, szkolenia i niektóre inne spotkania, dane są nieodwracalnie kasowane.

4. Dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem mogą zostać sprawdzone, przeniesione do wskazanego podmiotu, skorygowane, skasowane (przy zachowaniu warunków przewidzianych prawem), a także może z nich zostać przygotowany wyciąg w formie elektronicznej ze wskazaniem miejsca przechowywania i celu przetwarzania na wniosek osoby, której te dane dotyczą. Prośby tego typu Fundacja realizuje w terminie 30 dni.