Zakończyliśmy realizację jesiennego projektu realizowanego we współpracy z Gminą Wrocław. W ramach projektu odbyły się:

  • szkolenie nt. social media w kontekście pracy nauczyciela i doradcy zawodowego,
  • dwuczęściowe warsztaty prowadzone metodą Design Thinking, w czasie których na podstawie wywiadów z uczniami i ekspertami wypracowane zostaną scenariusze lekcji,
  • konferencja na zakończenie projektu.

Projekt prowadzony był przez doświadczonych praktyków – trenerów biznesu, menedżerów, specjalistów w zakresie user experience oraz marketingu internetowego, a także przez psychologa. Stosowane w czasie warsztatów metody nie odbiegały od tych, które stosują największe i najbardziej innowacyjne firmy na świecie, a moderatorka, która je prowadziła, pochwalić się może doświadczeniem zdobytym w branżach kosmetycznej, motoryzacyjnej oraz IT.


W projekt zaangażowani zostali także sami uczniowie, którzy mogli podzielić się własnymi spostrzeżeniami i oczekiwaniami na temat lekcji przedsiębiorczości.

Zadanie było współfinansowane ze środków finansowych Gminy Wrocław.

www.wroclaw.pl