Rusza jesienny projekt realizowany we współpracy z Gminą Wrocław. Na tę okazję przygotowaliśmy szereg spotkań, a konkretnie w ramach projektu odbędą się:

  • szkolenie nt. social media w kontekście pracy nauczyciela i doradcy zawodowego,
  • dwuczęściowe warsztaty prowadzone metodą Design Thinking, w czasie których na podstawie wywiadów z uczniami i ekspertami wypracowane zostaną scenariusze lekcji,
  • konferencja na zakończenie projektu.

Projekt prowadzony będzie przez doświadczonych praktyków – trenerów biznesu, menedżerów, specjalistów w zakresie user experience oraz marketingu internetowego, a także przez psychologa. Stosowane w czasie warsztatów metody nie będą odbiegać od tych, które stosują największe i najbardziej innowacyjne firmy na świecie, a moderatorka, które będzie je prowadzić, pochwalić się może doświadczeniem zdobytym w branżach kosmetycznej, motoryzacyjnej oraz IT. Na konferencję kończącą projekt zaproszeni zostaną przedsiębiorcy z Wrocławia prowadzący innowacyjne i dynamiczne firmy, w których w przyszłości mogą znaleźć zatrudnienie aktualni uczniowie. Będzie to tym samym doskonała okazja do porozmawiania z nimi na temat realiów, z jakimi przyjdzie się zmierzyć przyszłym absolwentom. W projekt zaangażowani zostaną także sami uczniowie, którzy w będą mogli podzielić się ich własnymi spostrzeżeniami i oczekiwaniami na temat lekcji przedsiębiorczości.

Terminy szkolenia, warsztatów oraz konferencji zostaną ustalone niebawem, ale na dziś wiemy, że zawarte będą one w następujących przedziałach czasowych:

  • szkolenie w wymiarze 5 godz. – między 14.10.2018 a 09.11.2018
  • warsztaty – dwa spotkania w wymiarze 5 i 8 godz. między 12.11.2018 a 05.12.2018
  • konferencja w wymiarze 5 godz. – między 06.12.2018 a 19.12.2018.

Dokładne terminy spotkań zostaną ustalone po zakończeniu rekrutacji po weryfikacji preferencji uczestników co do czasu spotkań.

W kwestii rekrutacji: do projektu zgłaszać się mogą zarówno nauczyciele, jak i doradcy zawodowi. Zgłoszenia na formularzach dostępnych tutaj można przesyłać za pośrednictwem formularza na naszej stronie (kliknij tutaj) lub mailowo na adres: aleksandra.rzewuska@fundacjagaraz.pl. Oczywiście mailowo można przesyłać też wszelkie pytania na temat projektu.

Wszystkie spotkania odbywające się w ramach projektu są bezpłatne.

Zadanie jest współfinansowane ze środków finansowych Gminy Wrocław.

www.wroclaw.pl